ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Tunel Valík D5 – oprava středního rozsahu

ID SD-40
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt 181,7 mil. Kč s DPH – SFDI
Z toho telematika: 44,26 mil. Kč s DPH
 

Popis

Základní Informace

Navazuje na projekt SD-33
Oprava středního rozsahu. Výměna osvětlení, rekategorizace bezpečnostní kategorie na předpisem stanovenou úroveň a zvýšení průjezdní rychlosti z 80 na 100 km/h. Odstranění nepotřebných technologií. Převedení dohledu na ŘC Rudná. Začlenění dohledového systému do vizualizace ŘC Rudná bude dokončeno v rámci opravy (nebude-li to technicky možné, pak bude dokončeno s upgradem technologie ŘC Rudná, který se připravuje). Kladné stanovisko MV k projektové dokumentaci včetně zvýšení průjezdní rychlosti na 100 km/h je k dispozici v platném stavebním povolení. Navýšení rychlostního limitu u dálničního tunelu je v tomto případě modelové s ověřením dopadů v praxi v letech 2019 a 2020, nicméně mimo tento způsob ověření se jedná o standardní sjednocení národních limitů povolené průjezdní rychlosti s většinou rychlostních limitů stanovených v zemích Evropské unie pro tunelové stavby. Změna nově stanoveného rychlostního limitu v budoucnu (opakované snížení) se nepředpokládá. Unifikace hodnoty průjezdní rychlosti v tunelech na silniční a dálniční síti se předpokládá s výměnou osvětlení tunelů. Po ukončení a ověření projektu tedy části zvýšení limitu průjezdní rychlosti se provedou i související legislativní změny a metodika která bude zahrnuta do procesů výstavby dalších tunelů na pozemních komunikacích v ČR.

Detail

Plán

Harmonogram

Návrh přípravy 2017
REALIZACE 2019-2020

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Realizace

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 03.09.2019