ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Tunel Liberec – oprava velkého rozsahu

ID SD-45
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt 93 mil. Kč s DPH – SFDI
Z toho telematika: 19 mil. Kč s DPH

Popis

Základní Informace

Navazuje na projekt SD-33 a částečně SD-34
Oprava velkého rozsahu. Výměna technické výzbroje a zásadní oprava stavební části včetně všech požárních a bezpečnostních zařízení, komunikačních vazeb a dohledových mechanismů důležitých pro bezpečný provoz tunelu. Oprava stavební části tunelu je akutní, neboť stavební konstrukce tunelu je řešena obdobně jako přesýpaná mostní konstrukce. U tohoto typu konstrukcí v současnosti probíhá po celém území ČR stavební diagnostika.

Detail

Plán

Harmonogram

Návrh přípravy 2018
REALIZACE 2019-2021

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019