ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Tunel Jihlava – oprava středního rozsahu

ID SD-44
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt 45,5 mil. Kč s DPH – SFDI
Z toho telematika: 14,20 mil. Kč s DPH

Popis

Základní Informace

Navazuje na SD-33
Oprava středního rozsahu. Výměna technické výzbroje a oprava stavební části včetně všech požárních a bezpečnostních zařízení, komunikačních vazeb a dohledových mechanismů důležitých pro bezpečný provoz tunelu.

Detail

Plán

Harmonogram

Návrh přípravy 2018
REALIZACE 2020-2021

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019