ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Mobilní systém ITS s možností dynamického řízení dopravy na silnicích I. třídy

ID SD-36
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt  188,76 mil. Kč s DPH – SFDI
 

Popis

Základní Informace

Cílem projektu je poskytovat ucelené informace řidičům pomocí mobilního systému před stavebními uzavírkami na komunikacích I. třídy ve správě ŘSD. Systém bude ve vlastnictví ŘSD a musí splňovat obdobné požadavky jako systémem z Implementační karty pod názvem „Systém mobilních informací pro místa dopravních omezení na dálnicích ČR“ (SD-29). Základními vlastnostmi uvažovaného systému:
  • Mobilní set PDZ a senzoriky s energetickou nezávislostí na elektrické síti
  • Zobrazování dopravních informací na zjednodušených informačních mobilních tabulích LED
  • Jednoduchá mobilní senzorika na sběr dat
  • Dynamická regulace (řízení provozu na základě definovaných scénářů dopravy) pro kyvadlový provoz pomocí SSZ a integrace do nástavbového systému včetně možnosti preference
  • Doplnění kooperativních systémů na pracovní vozidla a přívěsná vozidla SSÚD s vazbou na již vytvořený ITS Kooperativní systém
  • Informační integrace do NDIC
V rámci projektu se počítá s investičními náklady na realizaci daného projektu a následně poté i na provozní náklady kompletního provozu realizovaného projektu.
Trendy vývojových prací a zavádění ITS v Evropě a ČR v navrhovaném projektu je zcela originální a není v Evropě nikde implementován.

Detail

Projekt vázán na realizaci karty č. 57 (SD-29). Zde budeme vázáni na výsledky pilotního provozu, které přinesou řadu poznatků. U SD-29 se ukazuje, že pronájem funkčních SETů je vhodnou alternativou řešící mnoho kompetenčních a organizačních problémů včetně dalšího rozvoje systému.

Plán

Harmonogram

2019 – pilotní projekt
2020 – technická specifikace, zadávací dokumentace
2021 – realizace

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Pilotní projekt - příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 02.09.2019