ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

D5 km 5,0 – 56,0 modernizace kabelové trasy

ID SD-07
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 130 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Projekt řeší položení kompletní komunikační optické trasy a rekonstrukci napájecí sítě pro připojení kamerových bodů na dálnici D5.
Cílem je vybudování nové kapacitní komunikační trasy pro telematická zařízení. V současné době je používán pouze nevyhovující metalický sdělovací kabel. V souvislosti s pokládkou optického kabelu dojde i k výměně starého napájecího kabelu, který bude dimenzován na nové požadavky.
Tento návrh projektu počítá s pokládkou optického kabelu v délce cca 50 km a s jeho využitím pro připojení telematických zařízení.

Detail

V současné době probíhá realizace, akce je rozložena v čase, kdy s ohledem na další provozní akce část prací proběhla v 2018 a část proběhne v 2019 a 2020.

Plán

Harmonogram

2016-2017 – projektová příprava
04/2017-11/2017 – výběrové řízení na realizaci
12/2017 – zahájení realizace
2020 – plánovaný termín ukončení realizace

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

V současné době probíhá realizace.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 04.09.2019