ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

D1 km 220 – 245 modernizace telematiky

ID SD-08
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje
Financování Předpokládané náklady 45 mil. Kč.
15% SFDI
85 % OPD

Popis

Základní Informace

Projekt řešil rekonstrukci komunikační optické trasy a páteřní napájecí soustavy. Dále rekonstrukci SOS hlásek (výměna za nové) s IP technologií a rekonstrukci kamerového systému, včetně sčítačů dopravy. Jednalo se o úsek D1, kde byly ještě staré SOS hlásky komunikující po metalickém kabelu a staré dosluhující kamery a sčítače.

Detail

Plán

Harmonogram

Zahájení

2015

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019