ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

CDP – centrální dispečerské pracoviště, centralizace řízení provozu v centrech

ID ŽD-14
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje
Financování Investiční náklady 04/14-04/16 [mil. Kč]: 343 mil. Kč.

Popis

Základní Informace

Stavba věcně navazovala na již realizované stavby modernizace či optimalizace železničních tranzitních koridorů v České republice. V rámci těchto staveb bylo vybudováno moderní zabezpečovací, sdělovací a napájecí zařízení, které umožňuje úsekové řízení a tvoří základ pro dispečerské řízení. Vlastní řídící dispečerská centra pro řízené úseky jsou umístěna v novém Centrálním dispečerském pracovišti (CDP) Přerov a CDP Praha. Náhradou stávajícího úsekového ovládání řízením z dispečerského centra došlo k významné úspoře dopravních provozních zaměstnanců. Budování dispečerských pracovišť je trendem ve všech vyspělých státech s rozvinutou železniční infrastrukturou. Výsledky dosažené v zahraničí prokazují, že se jedná o vhodnou metodu pro optimalizaci řízení dopravních procesů. Realizace tohoto systému byla velmi náročná a vysoce nákladná. Pozitivní efekty tohoto řešeni však nespočívají pouze ve značné úspoře personálních zaměstnanců tedy i nákladů, ale i v dalších úsporách vyplývajících z efektivnějšího způsobu provozovaní drážní dopravy a v neposlední řadě také ve značném zvýšeni bezpečnosti železničního provozu.

Detail

Plán

Harmonogram

Zahájení

2015

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019